Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2014 o dopravnom režime v pešej zóne mesta Banská Bystrica

Číslo
8/2014
Schválené
8. apríla 2014
Vyhlásené
15. apríla 2014
Účinnosť od
1. júna 2014