Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 176 /2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
176/2007
Schválené
6. marca 2007
Vyhlásené
7. marca 2007
Účinnosť od
23. marca 2007