Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2012 Trhový poriadok trhoviska na ul. Horná 4 – pod bránou, Banská Bystrica

Číslo
13/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012
Platnosť do
30. apríla 2019