Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta

Číslo
1/2021
Schválené
9. februára 2021
Vyhlásené
10. februára 2021
Účinnosť od
1. marca 2021