Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Číslo
4/2015
Schválené
19. mája 2015
Vyhlásené
26. mája 2015
Účinnosť od
15. júna 2015