Územné plánovanie

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica – r. 2022

Textové prílohy

Grafické prílohy