Samospráva

Komisie, výbory, rady a orgány

Mesto Banská Bystrica sa riadi odporúčaniami a uzneseniami vytvorených komisií, výborov, rád a orgánov. Sú tvorené z poslancov a neposlancov – občanov mesta.

Galéria