Plánované podujatia

Aktuálne prebiehajú konzultácie tímu IÚS FMO BB, expertov OECD a zástupcov Dialogue Centra n.o. o nastavení pokračovania participatívneho procesu pri tvorbe IÚS FMO BB, v ktorom budú mať obyvatelia a obyvateľky funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica možnosť navrhnúť a následne vybrať projekty do IÚS FMO BB. Prípravu a realizáciu participatívneho procesu plánujeme organizovať v období január – apríl 2023.

Predbežný harmonogram particpatívneho procesu v r. 2023: