Samospráva

Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)


Otvorená samospráva Banská Bystrica - OGP LocalPartnerstvo pre Otvorené vládnutie (z angl. Open government partnership – OGP) je medzinárodná iniciatíva, ktorá podporuje vlády a samosprávy naprieč svetom zavádzať a implementovať v správe vecí verejných prístupy, ktoré sú založené na princípoch spolupráce, participácie a transparentnosti. 

 

 

Otvorené vládnutie, resp. otvorené spravovanie je obzvlášť dôležité najmä pre regionálne a miestne samosprávy, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti s obyvateľmi a poskytujú pre nich kriticky dôležité služby.  Transparentnosť, spolupráca, funkčné vzťahy medzi mestom a partnermi zo všetkých úrovní verejnej správy, podnikateľského a občianskeho sektora a uplatňovanie participatívnych mechanizmov  pri ich zapájaní, sú nevyhnutnou podmienkou pre podporu súdržnosti a vznik inteligentných riešení, ktoré zabezpečujú udržateľný a inovatívny rozvoj miest.

Aj pre tieto dôvody sa rozhodlo Mesto Banská Bystrica vstúpiť do programu  Partnerstva pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni (z angl. Open Government Partnership – OGP Local). Banská Bystrica sa tak stala  jednou zo 106 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili do tohto programu

Partnerskými organizáciami Mesta Banská Bystrica v OGP local sú v súčasnosti Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania n.o. a Dialogue centre n.o.