Oznamy mesta

NA BEZPEČNOSŤ POČAS DUŠIČIEK DOHLIADNE MESTSKÁ POLÍCIA

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

V deň Sviatku všetkých svätých 1. novembra, ako aj v nasledujúci deň, 2. novembra 2022, kedy si pripomíname Pamiatku zosnulých, posilní Mestská polícia Banská Bystrica hliadky. Jej príslušníci budú vykonávať zvýšený dohľad nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, nakoľko sa počas novembrových sviatkov očakáva intenzívny nápor ľudí. Súčasne budú dohliadať aj na ich pokojný priebeh v okolí mestských cintorínov a priľahlých častiach.

Vzhľadom na zhustenie premávky okolo cintorínov a zvýšený počet parkujúcich vozidiel, banskobystrická mestská polícia vyzýva obyvateľov, aby rešpektovali pokyny jej príslušníkov, ako aj dopravného značenia. Taktiež apeluje, aby si obyvatelia nenechávali cennosti a doklady vo vozidlách, a rovnako ani tašky či kabelky bez dozoru na viditeľnom mieste.

Už v predsviatočných dňoch, pre návštevníkov cintorínov, pripravili mestskí policajti bezpečnostnú akciu v duchu „Vidieť a byť videný“. Pri vstupoch na cintoríny každého okoloidúceho informovali o dôležitosti reflexných prvkov a ich užitočného použitia, najmä v súčasnom jesenno-zimnom období.

Galéria