Zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo – 25. 1. 2018

Video záznam

Predkladané materiály