Zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo – 25. 1. 2018

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 143 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 117 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 950 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 109 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 530 KB

Predkladané materiály