Zasadnutia

Regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

05. 02. 2018
Regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch