Zasadnutia

Spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie 2018-2022

06. 03. 2018
Spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie 2018-2022