Zasadnutia

Spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie 2018-2022