Zasadnutia

Dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok