Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica číslo 14/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Číslo
14/2010
Schválené
1. októbra 2010
Účinnosť od
26. októbra 2010