Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2012 Trhový poriadok príležitostného trhu konaného v Robotníckom dome, Robotnícka 5, Banská Bystrica

Číslo
6/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012
Platnosť do
30. apríla 2019