Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/ 2010 o evidencii pamätihodností mesta Banská Bystrica

Číslo
4/2010
Schválené
30. marca 2010
Účinnosť od
1. mája 2010