Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 17/2022, o miestnom poplatku za rozvoj

Číslo
17/2022
Schválené
13. decembra 2022
Vyhlásené
15. decembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023