Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Číslo
16/2010
Schválené
9. novembra 2011
Účinnosť od
15. decembra 2010