Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území Mesta Banská Bystrica

Číslo
154/2005
Schválené
24. mája 2005
Vyhlásené
30. mája 2005
Účinnosť od
20. júna 2005