Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2019 Trhový poriadok trhoviska na Nám. Ľ. Štúra č. 32 – pred OC Kaufland v Banskej Bystrici

Číslo
15/2019
Schválené
5. novembra 2019
Vyhlásené
12. novembra 2019
Účinnosť od
1. decembra 2019