Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
141/2004
Schválené
2. decembra 2004
Vyhlásené
4. januára 2005
Účinnosť od
20. januára 2005