Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2022, o miestnych daniach a poplatku

Číslo
14/2022
Schválené
13. decembra 2022
Vyhlásené
15. decembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023