Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Blok č. 9

Číslo
13/2016
Schválené
28. júna 2016
Vyhlásené
1. júla 2016
Účinnosť od
1. augusta 2016