Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
11/2011
Schválené
20. septembra 2011
Účinnosť od
15. októbra 2011