Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 10/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Číslo
10/2023
Schválené
12. decembra 2023
Vyhlásené
15. decembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024