Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2022 o ustanovení názvu ulice v meste Banská Bystrica

Číslo
10/2022
Schválené
20. septembra 2022
Vyhlásené
29. septembra 2022
Účinnosť od
15. októbra 2022