Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2020 o ustanovení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
10/2020
Schválené
23. júna 2020
Vyhlásené
29. júna 2020
Účinnosť od
15. júla 2020