Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 184 / 2007, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica

Číslo
184/2007
Schválené
16. októbra 2007
Vyhlásené
16. októbra 2007
Účinnosť od
21. novembra 2007