Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – 03/2015

Textové prílohy

Smerné prílohy

Grafické prílohy