Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – r. 2015

Textové prílohy

Smerné prílohy

Grafické prílohy