Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov  vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
Výsledky volieb nájdete aj na stránke Štatistického úradu SR www.volbysr.sk.

Prílohy na stiahnutie