Poslanci

Oznámenia verejných funkcionárov

Ozámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ za rok 2018