Členovia koordinačnej rady

Vladimír Ivan

Vladimír Bállek

Miroslav Šimkovič

Michal Valent

Andrea Dolinská

Anton Minárik

Dorota Líšková

Marián Moravčík

 

Tematické skupiny:

  • Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie
  • Zeleň v meste a verejné priestranstvá
  • Kultúra a kreatívny priemysel
  • Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl