Oddelenia

Oddelenie daní a poplatkov

Oddelenie daní a poplatkov zabezpečuje:

Miestne dane a poplatky:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za ubytovanie,
  • poplatok za komunálny odpad,
  • exekučné konanie daní a poplatku.

Iné agendy správneho konania:

  • hazardné hry,
  • evidenciu psov.

Oznamy oddelenia

Ďalšie oznamy oddelenia

Agendy