Agendy

Daň za užívanie verejného priestranstva – Občan

Daň za zaujatie verejného priestranstva je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za zaujatie verejného priestranstva všeobecne záväzným nariadením.

Mesto ukladá daň za zaujatie verejného priestranstva za:

  • umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služieb
  • umiestnenie zariadenia pre podujatie (ktoré je súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového alebo spoločenského podujatia) a aktivity (ktoré je súčasťou predvolebnej kampane, verejnej zbierky, zariadenie potrebné pre odpaľovanie ohňostroja, predaj pyrotechnických výrobkov … umiestnenie cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie umiestnenie tribúny, zariadenia na nakrúcanie filmového, televízneho programu, klipu alebo spotu …),
  • umiestnenie stavebného zariadenia a skládky (ako je lešenie, stavebný výťah, stavebná technika, ekologické WC …), skládky,
  • trvale parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Daň za zaujatie verejného priestranstva nie je v správe oddelenia daní a poplatkov.

Daň za zaujatie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služieb, pre podujatie a aktivitu je v správe oddelenia kultúry – Mgr. Dagmar Mitter Šusteková
Daň za zaujatie verejného priestranstva za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky je v správe oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.
Daň za zaujatie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla je v správe oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí – Ing. Michaela Balková

Informácie