Školstvo

Centrá voľného času

Centrá voľného času na území mesta Banská Bystrica

NázovAdresaZriaďovateľ
1.Centrum voľného časuHavranské 9Mesto Banská Bystrica
2.Centrum voľného času JuniorTajovského 30Banskobystrický samosprávny kraj
3.Súkromné CVČSkuteckého 4Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, B.Bystrica
4.Súkromné CVČMoskovská 2Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2, B.Bystrica
5.Súkromné CVČRadvanská 1Mária Demočová, Záhonok 1959/33, Zvolen
6.Súkromné CVČDolná strieborná 2Krajská asociácia rómskych iniciatív, Internátna 59, B.Bystrica
7.Súkromné CVČMládežnícka 51PhDr. Monika Šabová, Mládežnícka 51, B.Bystrica
8.Súkromné CVČPod Urpínom 12PaedDr.Miroslav Kučeřík, Pod Urpínom 12, B.Bystrica
9.Súkromné CVČJ. Kráľa 3K-Centrum, s.r.o., J.Kráľa 3, B.Bystrica
10.Súkromné CVČMládežnícka 47Plavecký oddiel klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
11.Súkromné CVČHurbanova 9Rímskokatolícka cirkev,  Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, Banská Bystrica