Školstvo

Centrá voľného času

Centrá voľného času na území mesta Banská Bystrica

Názov Adresa Zriaďovateľ
1. Centrum voľného času Havranské 9 Mesto Banská Bystrica
2. Centrum voľného času Junior Tajovského 30 Banskobystrický samosprávny kraj
3. Súkromné CVČ Skuteckého 4 Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, B.Bystrica
4. Súkromné CVČ Moskovská 2 Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2, B.Bystrica
5. Súkromné CVČ Radvanská 1 Mária Demočová, Záhonok 1959/33, Zvolen
6. Súkromné CVČ Dolná strieborná 2 Krajská asociácia rómskych iniciatív, Internátna 59, B.Bystrica
7. Súkromné CVČ Mládežnícka 51 PhDr. Monika Šabová, Mládežnícka 51, B.Bystrica
8. Súkromné CVČ Pod Urpínom 12 PaedDr.Miroslav Kučeřík, Pod Urpínom 12, B.Bystrica
9. Súkromné CVČ J. Kráľa 3 K-Centrum, s.r.o., J.Kráľa 3, B.Bystrica
10. Súkromné CVČ Mládežnícka 47 Plavecký oddiel klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
11. Súkromné CVČ Hurbanova 9 Rímskokatolícka cirkev,  Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, Banská Bystrica