Školstvo

Materské školy

Materské školy so zriaďovateľom mesta Banská Bystrica

Online formulár Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis)

EnglishPусскийУкраїнський

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica pre školský rok 2021-2022

Prezentácia materských škôl v Banskej Bystrici

Materská škola / AdresaTelefónRiaditeľkaInternetE-mail
1.Buková 22048/4231350Mgr. Erika Valašťanováwebstránkams.bukova@banskabystrica.sk
2.Cesta k nemocnici 37048/4113118Mgr. Daniela Pavlendováwebstránkams.cestaknem@banskabystrica.sk
3.9. mája 26048/4112436Mgr. Klára Slabeciusováwebstránkams.9maja@banskabystrica.sk
4.29. augusta 14048/4141172PaedDr. Eva Šávoltováwebstránkams.29augusta@banskabystrica.sk
5.Horná 22048/4154714Mgr. Ingrid Ďurčíkováwebstránkams.horna@banskabystrica.sk
6.Hronská 18048/4186191Milena Kozákováms.hronska@banskabystrica.sk
7.Jakubská cesta 77048/4285228Mgr. Miroslava Šnírerováwebstránkams.jakubska@banskabystrica.sk
8.Na Lúčkach 2048/4230255Mária Staníkováms.naluckach@banskabystrica.sk
9.Jilemnického 8048/4135120Mgr. Martina Fekiačováwebstránkams.jilemnickeho@banskabystrica.sk
10.Karpatská 3048/4173762Mgr. Alena Oravcováwebstránkams.karpatska@banskabystrica.sk
11.Kremnička 22048/4101895Milota Róthováwebstránkams.kremnicka@banskabystrica.sk
12.Profesora Sáru 3048/4143542Mgr. Michaela Vargová, PhD.webstránkams.profsaru@banskabystrica.sk
13.Lazovná 32048/4155103PaedDr. Daša Vetrákováwebstránkams.lazovna@banskabystrica.sk
14.Magurská 14048/4173781Mgr. Ivana Kršteníkováwebstránkams.magurska@banskabystrica.sk
15.Nová 2048/4230416Renáta Rýsováwebstránkams.nova@banskabystrica.sk
16.Odbojárov 9048/4116912Mgr. Oľga Betkováwebstránkams.odbojarov@banskabystrica.sk
17.Radvanská 26048/4101455Jana Vyletelováwebstránkams.radvan26@banskabystrica.sk
18.Radvanská 28048/4162774Mgr. Iveta Sitkováwebstránkams.radvan28@banskabystrica.sk
19.Sásovská cesta 21048/4177293Milada Ursínyováms.sasovska@banskabystrica.sk
20.Senická cesta 82048/4142508Bc. Janka Polomskáwebstránkams.senicka@banskabystrica.sk
21.Na Starej tehelni 7048/4145554Mgr. Zuzana Kováčováwebstránkams.natehelni@banskabystrica.sk
22.Strážovská 3048/4174637Mgr. Jana Dankováwebstránkams.strazovska@banskabystrica.sk
23.Šalgotarjánska 5048/4136436PaedDr. Ľubica Dobrotováwebstránkams.salgotarjanska@banskabystrica.sk
24.Družby 3048/4135263Mgr. Perla Snopkováwebstránkams.druzby@banskabystrica.sk
25.Tatranská 63048/4173756Mgr. Tatiana Krethováwebstránkams.tatranska@banskabystrica.sk
26.Trieda SNP 77048/4144817Mgr. Milena Kováčováms.triedasnp@banskabystrica.sk
27.Tulská 25048/4139267Mgr. Marianna Jančiarováwebstránkams.tulska@banskabystrica.sk

Mestské školy iných zriaďovateľov na území mesta Banská Bystrica

Materská škola                                                     AdresaZriadovateľ
1.Špeciálna materská školaKollárova 55, Banská BystricaOkresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
2.Materská škola pri zdravotníckom zariadeníNám. L. Svobodu 4, Banská BystricaOkresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
3.Súkromná špeciálna materská školaSlnečná 34, Banská BystricaSTADETORE n. o., Slnečná 34, Banská Bystrica
4.Súkromná materská škola SPEAK STARNad plážou 7, Banská BystricaJazyková škola SPEAK, spol.s r.o., Kuzmányho 19, Banská Bystrica
5.Materská škola pri ZŠ Štefana MoysesaT. Andrašovana 44, Banská BystricaRímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica
6.Súkromná materská školaHorná Strieborná  7, Banská BystricaKreatívne centrum, s.r.o., Nám. SNP 7, Banská Bystrica
7.Súkromná materská škola U Macka MacíkaTajovského 5, Banská BystricaDetské centrum U Macka Macíka, o.z., Tajovského 5, Banská Bystrica
8.Súkromná materská školaTatranská 10, Banská BystricaMaterské centrum Hviezdička, n.o., Ďumbierska 36, Banská Bystrica
9.Súkromná materská školaSeverná 5, Banská BystricaMaterské centrum Hviezdička, n.o., Ďumbierska 36, Banská Bystrica
10.Súkromná materská školaMládežnícka 51, Banská BystricaMgr. Boris Šabo, Tulaská 34, Banská Bystrica
11.Súkromná materská školaRakytovská cesta 6389, Banská BystricaPhDr. Monika Šabová, PhD., Mládežnícka 2, Banská Bystrica
12.Súkromná materská školaJ. Kráľa 11, Banská BystricaMgr. Lucia Filipová –  School of English Excellence, s.r.o., J. Kráľa 11, Banská Bystrica
13.Súkromná materská školaNám. L. Svobodu 1, Banská BystricaFakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica