Školstvo

Stredné školy

Stredné školy na území mesta Banská Bystrica

ŠkolaAdresaZriaďovateľ
1.Gymnázium Jozefa Gregora TajovskéhoTajovského 25, Banská BystricaOkresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1,  Banská Bystrica
2.Gymnázium Mikuláša KováčaMládežnícka 51, Banská BystricaOkresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1,  Banská Bystrica
3.Katolícke gymnázium Štefana MoysesaHurbanova 9, Banská BystricaRímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica
4.Evanjelické gymnáziumSkuteckého 5, Banská BystricaBiskupský úrad  Západného dištriktu, ECAV Zvolen
5.Gymnázium Andreja SládkovičaKomenského 18, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
6.Stredná športová školaTr. SNP 54, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
7.Súkromné gymnázium BanskobystrickéRužová 15/A, Banská Bystrica1. Súkromné gymnázium Banskobystrické
8.Konzervatórium Jána Levoslava BelluSkuteckého 27, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
9.Obchodná akadémiaTajovského 25, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
10.Spojená škola – organizačné zložky:
. Stredná odborná škola automobilová
. Stredná odborná škola podnikania
. Stredná odborná škola elektrotechnická
Školská 7, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
11.Stredná priemyselná škola Jozefa MurgašaHurbanova 6 , Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
12.Spojená škola – organizačné zložky:
. Stredná odborná škola stavebná
. Stredná priemyselná škola stavebná
Kremnička 10, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
13.Stredná zdravotnícka školaTajovského 24, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
14.Stredná odborná škola hotelových služieb a obchoduŠkolská 5, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
15.Stredná odborná školaPod Bánošom 80, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
16.Stredná odborná škola informačných technológiíTajovského 30, Banská BystricaBanskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
17.Súkromná obchodná akadémiaDolná 54, Banská BystricaAkadémia vzdelávania, Dolná 54,
Banská Bystrica

 

Učilište na území mesta Banská Bystrica

ŠkolaAdresaZriaďovateľ
1.Odborné učilište internátne Viliama Gaňu

(pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia)

Moskovská 17, Banská BystricaOkresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica