Školstvo

Stredné školy

Stredné školy na území mesta Banská Bystrica

Škola Adresa Zriaďovateľ
1. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Tajovského 25, Banská Bystrica Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1,  Banská Bystrica
2. Gymnázium Mikuláša Kováča Mládežnícka 51, Banská Bystrica Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1,  Banská Bystrica
3. Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Hurbanova 9, Banská Bystrica Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica
4. Evanjelické gymnázium Skuteckého 5, Banská Bystrica Biskupský úrad  Západného dištriktu, ECAV Zvolen
5. Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského 18, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
6. Stredná športová škola Tr. SNP 54, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
7. Súkromné gymnázium Banskobystrické Ružová 15/A, Banská Bystrica 1. Súkromné gymnázium Banskobystrické
8. Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Skuteckého 27, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
9. Obchodná akadémia Tajovského 25, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
10. Spojená škola – organizačné zložky:
. Stredná odborná škola automobilová
. Stredná odborná škola podnikania
. Stredná odborná škola elektrotechnická
Školská 7, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
11. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Hurbanova 6 , Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
12. Spojená škola – organizačné zložky:
. Stredná odborná škola stavebná
. Stredná priemyselná škola stavebná
Kremnička 10, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
13. Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
14. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Školská 5, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
15. Stredná odborná škola Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
16. Stredná odborná škola informačných technológií Tajovského 30, Banská Bystrica Banskobystrickýsamosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
17. Súkromná obchodná akadémia Dolná 54, Banská Bystrica Akadémia vzdelávania, Dolná 54,
Banská Bystrica

 

Učilište na území mesta Banská Bystrica

Škola Adresa Zriaďovateľ
1. Odborné učilište internátne Viliama Gaňu

(pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia)

Moskovská 17, Banská Bystrica Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica