Školstvo

Školské jedálne pri MŠ

Školské jedálne pri materských školách na území mesta Banská Bystrica

Školská jedáleňRiaditeľkaTelefónE-mail
 1.ŠJ pri MŠ Profesora Sáru 3Bc. Kristína Sáder Kiššová048/4143497 sj.profsaru@banskabystrica.sk
 2.ŠJ pri MŠ Na Starej Tehelni 7Bc. Kristína Sáder Kiššová048/4145554 sj.natehelni@banskabystrica.sk
 3.ŠJ pri MŠ Družby 3Mária Badinská048/4135232 sj.druzby@banskabystrica.sk
 4.ŠJ pri MŠ Trieda SNP 77Eva Staníková048/4144817 sj.triedasnp@banskabystrica.sk
 5.ŠJ pri MŠ Tulská 25Ing. Alexandra Hroncová048/4139267 sj.tulska@banskabystrica.sk
 6.ŠJ pri MŠ Kremnička 22Ing. Alexandra Hroncová048/4101895 sj.kremnicka@banskabystrica.sk
 7.ŠJ pri MŠ Cesta k nemocnici 17Marta Bérešová048/4147592 sj.cestaknem@banskabystrica.sk
 8.ŠJ pri MŠ Šalgotarjánska 5Gabriela Gajdošová Geröová048/4138808 sj.salgotarjanska@banskabystrica.sk
 9.ŠJ pri MŠ Na Lúčkach 2Mgr. Valéria Riečanová048/4230255 sj.naluckach@banskabystrica.sk
 10ŠJ pri MŠ Radvanská 26Margita Kulfasová048/4162964 sj.radvan26@banskabystrica.sk
 11.ŠJ pri MŠ Radvanská 28Margita Kulfasová048/4161317 sj.radvan28@banskabystrica.sk
 12.ŠJ pri MŠ Magurská 14Silvia Posvanczová048/4173612 sj.magurska@banskabystrica.sk
 13.ŠJ pri MŠ Jakubská cesta 77Silvia Posvanczová048/2899106 sj.jakubska@banskabystrica.sk
 14.ŠJ pri MŠ Karpatská 3Anna Beňová048/4173761 sj.karpatska@banskabystrica.sk
 15.ŠJ pri MŠ Odbojárov 9Anna Beňová048/4116912 sj.odbojarov@banskabystrica.sk
 16.ŠJ pri MŠ Strážovská 3Gabriela Gajdošová Geröová048/4174224 sj.strazovska@banskabystrica.sk
 17.ŠJ pri MŠ Tatranská 63Katarína Dlhopolcová048/4173756 sj.tatranska@banskabystrica.sk
 18.ŠJ pri MŠ Horná 22Marta Bérešová048/4154714 sj.horna@banskabystrica.sk
 19.ŠJ pri MŠ Senická cesta 82Mária Badinská048/4142508 sj.senicka@banskabystrica.sk
 20.ŠJ pri MŠ 29. augusta 14Eva Staníková048/4141172 sj.29augusta@banskabystrica.sk
 21.ŠJ pri MŠ Lazovná 32Anna Bauková048/4155103 sj.lazovna@banskabystrica.sk
 22.ŠJ pri MŠ Nová 2Adriana Falťanová048/4230065 sj.nova@banskabystrica.sk
 23.ŠJ pri MŠ Hronská 18Adriana Falťanová048/4186191 sj.hronska@banskabystrica.sk
 24.ŠJ pri MŠ Sásovská cesta 21Katarína Dlhopolcová048/4112135 sj.sasovska@banskabystrica.sk
 25.ŠJ pri MŠ 9.mája 26Mgr. Valéria Riečanová048/4112135 sj.9maja@banskabystrica.sk
 26.ŠJ pri MŠ Buková 22Ľubica Smatanová048/4231350 sj.bukova@banskabystrica.sk
 27.ŠJ pri MŠ Jilemnického 8Ľubica Smatanová048/4230563sj.jilemnickeho@banskabystrica.sk