Školstvo

Školské jedálne pri materských školách

Školské jedálne pri materských školách na území mesta Banská Bystrica

Školská jedáleň Riaditeľka Telefón E-mail
 1. ŠJ pri MŠ Profesora Sáru 3 Bc. Kristína Sáder Kiššová 048/4143497  sj.profsaru@banskabystrica.sk
 2. ŠJ pri MŠ Na Starej Tehelni 7 Bc. Kristína Sáder Kiššová 048/4145554  sj.natehelni@banskabystrica.sk
 3. ŠJ pri MŠ Družby 3 Zuzana Teremová 048/4135232  sj.druzby@banskabystrica.sk
 4. ŠJ pri MŠ Trieda SNP 77 Monika Chlebničanová 048/4144817  sj.triedasnp@banskabystrica.sk
 5. ŠJ pri MŠ Tulská 25 Ing. Alexandra Hroncová 048/4139267  sj.tulska@banskabystrica.sk
 6. ŠJ pri MŠ Kremnička 22 Ing. Alexandra Hroncová 048/4101895  sj.kremnicka@banskabystrica.sk
 7. ŠJ pri MŠ Cesta k nemocnici 17 Zuzana Winklerová 048/4147592  sj.cestaknem@banskabystrica.sk
 8. ŠJ pri MŠ Šalgotarjánska 5 Gabriela Gajdošová Geröová 048/4138808  sj.salgotarjanska@banskabystrica.sk
 9. ŠJ pri MŠ Na Lúčkach 2 Mária Badinská 048/4230255  sj.naluckach@banskabystrica.sk
 10 ŠJ pri MŠ Radvanská 26 Margita Kulfasová 048/4162964  sj.radvan26@banskabystrica.sk
 11. ŠJ pri MŠ Radvanská 28 Margita Kulfasová 048/4161317  sj.radvan28@banskabystrica.sk
 12. ŠJ pri MŠ Magurská 14 Silvia Posvanczová 048/4173612  sj.magurska@banskabystrica.sk
 13. ŠJ pri MŠ Jakubská cesta 77 Silvia Posvanczová 048/2899106  sj.jakubska@banskabystrica.sk
 14. ŠJ pri MŠ Karpatská 3 Soňa Vojtková 048/4173761  sj.karpatska@banskabystrica.sk
 15. ŠJ pri MŠ Odbojárov 9 Soňa Vojtková 048/4116912  sj.odbojarov@banskabystrica.sk
 16. ŠJ pri MŠ Strážovská 3 Gabriela Gajdošová Geröová 048/4174224  sj.strazovska@banskabystrica.sk
 17. ŠJ pri MŠ Tatranská 63 Katarína Dlhopolcová 048/4173756  sj.tatranska@banskabystrica.sk
 18. ŠJ pri MŠ Horná 22 Zuzana Winklerová 048/4154714  sj.horna@banskabystrica.sk
 19. ŠJ pri MŠ Senická cesta 82 Zuzana Teremová 048/4142508  sj.senicka@banskabystrica.sk
 20. ŠJ pri MŠ 29. augusta 14 Monika Chlebničanová 048/4141172  sj.29augusta@banskabystrica.sk
 21. ŠJ pri MŠ Lazovná 32 Anna Bauková 048/4155103  sj.lazovna@banskabystrica.sk
 22. ŠJ pri MŠ Nová 2 Adriana Falťanová 048/4230065  sj.nova@banskabystrica.sk
 23. ŠJ pri MŠ Hronská 18 Adriana Falťanová 048/4186191  sj.hronska@banskabystrica.sk
 24. ŠJ pri MŠ Sásovská cesta 21 Katarína Dlhopolcová 048/4112135  sj.sasovska@banskabystrica.sk
 25. ŠJ pri MŠ 9.mája 26 Mária Badinská 048/4112135  sj.9maja@banskabystrica.sk
 26. ŠJ pri MŠ Buková 22 Ľubica Smatanová 048/4231350  sj.bukova@banskabystrica.sk
 27. ŠJ pri MŠ Jilemnického 8 Ľubica Smatanová 048/4230563 sj.jilemnickeho@banskabystrica.sk