Školstvo

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na území mesta Banská Bystrica

škola Adresa Zriaďovateľ
1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mládežnícka 34 Okresný úrad Banská Bystrica
2. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ Ďumbierska 15 Okresný úrad Banská Bystrica
3. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠMŠ Kollárova 55 Okresný úrad Banská Bystrica
4. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Slnečná 34 STADETORE n. o.