Samospráva

Súťažný dialóg Námestie slobody v Banskej Bystrici

2. etapa súťažného dialógu

Prezentácie Konceptov

Súťažné tímy predstavili osobne koncepty riešenia rekonštrukcie aj dlhodobej vízie Námestia slobody v Banskej Bystrici a nadväzujúceho okolia. Dve doobedňajšie a dve poobedňajšie prezentácie s diskusiou priblížili hodnotiacej komisii a prizvaným expertom hlavné námety úpravy námestia, zastávky, možného doplnenia zástavby v riešenom a záujmovom území.

Komisia a experti pripravili súhrn usmernení pre všetky súťažné tímy a pripomienky pre jednotlivé koncepty. Finálne návrhy budú diskutované v podrobnejšej podobe na treťom osobnom stretnutí v októbri 2023 na prezentácii Návrhov.

Výsledky hodnotenia, víťazný návrh a víťazný tím budú predstavené verejnosti v novembri 2023.

Ukončenie 1. etapy súťažného dialógu

Do súťažného dialógu sa zapojilo 12 tímov s medzinárodným zastúpením. Na hodnotiacom zasadnutí komisie dňa 7. júna (formou online a prezenčne na Mestskom úrade) boli na základe kritérií kvality autorského tímu a zoznamu referenčných projektov vybrané 4 tímy.

Dňa 12. júla 2023 sa uskutoční v rámci 2. etapy súťažného dialógu Námestie slobody v Banskej Bystrici prvé pracovné stretnutie vyhlasovateľa, komisie, pozvaných externých expertov a súťažných tímov.  Počas úvodnej konferencie prebehne diskusia k požiadavkám na riešenie a k obsahu konceptu, ktorý bude predstavený na ďalšom pracovnom stretnutí v septembri 2023.

Predstavujeme Vám 4 postupujúce súťažné tímy:

1. Skupina uchádzačov Tři.Čtrnáct architekti s.r.o. a Atelier RAW s.r.o.
https://tri.strnast.com
www.raw.cz

2. LOCVS, s.r.o.
www.stefanmoravcik.sk

3. Skupina uchádzačov Till Rehwaldt a momentura s.r.o.
www.rehwaldt.de/index.php?lang=cz
www.momentura.cz

4. BETWEEN, s.r.o.
www.between.sk

Ďalšie informácie nájdete v článku: www.banskabystrica.sk/aktuality/2023/pozname-mena-postupujucich-timov

Vyhlásenie súťaže na obnovu Námestia slobody
Vyhlásenie súťaže na obnovu Námestia slobody

Prílohy na stiahnutie