Aktuality

Poznáme mená postupujúcich tímov medzinárodnej urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže na komplexnú revitalizáciu Námestia slobody

Námestie slobody

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v apríli tohto roka medzinárodnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž formou súťažného dialógu, do ktorého sa prihlásilo dvanásť renomovaných architektonických ateliérov zo štyroch krajín – Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie. Medzinárodná odborná komisia vybrala štyroch postupujúcich, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch pripravovať svoje návrhy na riešenie priestoru Námestia slobody. Proces odštartuje úvodnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v stredu, 12. júla 2023 od 10:00 h.

Zámerom banskobystrickej samosprávy je prestavba Námestia slobody na plnohodnotný verejný priestor s celomestským, ba až nadmestským charakterom. Riešené územie je mimoriadne zložitý urbanisticko-architektonický priestor a ide o dôležitú funkčno-priestorovú časť, ktorá je súčasťou významnej kompozičnej osi v štruktúre mesta.

„Práve forma súťažného dialógu nám, oproti anonymnej súťaži návrhov, prináša možnosť vybrať si kvalitného a skúseného partnera, ktorý bude v spolupráci s pozvanou odbornou verejnosťou hľadať optimálny návrh na riešenie tohto náročného zadania. Spolu s kolegami z Talianska, Čiech a Slovenska sme vybrali štyri súťažiace tímy. Spoločne s  expertmi vo vybraných oblastiach, ako aj zástupcami vedenia mesta a mestskými odbornými zložkami sa s nimi stretneme trikrát. Prvým stretnutím bude úvodná konferencia. Ďalšie dva termíny sú stanovené v mesiacoch september a október 2023,“ hovorí architekt mesta a člen hodnotiacej komisie Martin Pavelek.

Na úvodnej konferencii sa zúčastnia pozvaní zástupcovia z radov architektov a urbanistov,  ako aj odborníci z vodohospodárskej a pamiatkovej oblasti. Súčasťou programu bude zhrnutie zadania a očakávaní v súťažných návrhoch, špecifické doplnenie zadania za expertné strany, diskusia, komentovaná prechádzka po lokalite, ale aj určenie časovej osi a ďalšieho postupu.

„Som rád, že sme opäť o krok bližšie k tomu, aby sme zatraktívnili ďalší verejný priestor, ktorý bude príjemný, bezbariérový, zelený, no najmä bezpečný. To, ako bude budúce námestie vyzerať, je v tejto chvíli v rukách skúsených architektov. V súťažnom dialógu im budú robiť partnerov členovia medzinárodnej hodnotiacej komisie i odborná verejnosť. Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí vytvoriť platformu, ktorej výsledkom bude efektívna a podnetná diskusia, smerujúca k vytvoreniu kvalitného verejného priestoru Námestia slobody,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Víťaza, ktorý sa najlepšie vysporiada s touto náročnou témou, spoznáme v novembri 2023. Na zámer komplexnej rekonštrukcie Námestia slobody tiež nadväzuje už prebiehajúca výstavba parkovacieho domu pri mestskom úrade, ktorá sa začala v apríli tohto roka.

Mená postupujúcich tímov:

  1. skupina uchádzačov Tři.Čtrnáct architekti s.r.o. a Atelier RAW s.r.o.
  2. LOCVS, s.r.o.
  3. skupina uchádzačov Till Rehwaldt a momentura s.r.o.
  4. BETWEEN s.r.o.

1. TŘI.ČTRNÁCT architekti a Atelier RAW

TŘI.ČTRNÁCT architekti je mladá progresívna kancelária, ktorá sa zaoberá kompletnou projektovou a architektonickou činnosťou od roku 2018. Venuje sa predovšetkým súťažiam, avšak za sebou má i niekoľko významných realizácii, akým je napríklad Domov pre seniorov v Křenovicích. Projekty sa vyznačujú silným koncepčným premyslením a širokou analytickou prácou, ktorej výsledkom nie sú len funkčné, ale tiež živé priestory, ktoré majú ambíciou zapojiť sa do života v meste. Vybranými oceneniami je umiestnenie v ankete „Top 10 nastupujících českých architektonických ateliérů ARCHITECT+“ za rok 2022, či 1. cena v medzinárodnej súťaži za Kultúrny dom Družba v Leviciach.

Architektonická kancelária Atelier RAW počas svojej existencie  pracovala na úlohách s rozsahom od veľkých urbanistických celkov cez návrhy budov až po interiéry a architektonický detail. V rokoch 2022 aj 2023 sa umiestnili v ankete „Top 100 českých architektonických ateliérů ARCHITECT +“ a získali viacero prestížnych architektonických ocenení za rekonštrukciu kultovej stavby vily Tugendhat“ nemeckého architekta Ludwiga Mies van der Rohe, ktorá je od roku 2001 zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako aj za rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne.

2. LOCVS

Súťažný tím LOCVS, s.r.o. je „domácim ohnivkom v suťaži“, pričom garantom kvalitnej architektúry a urbanizmu je Ing. arch. Štefan Moravčík. Je viacnásobným laureátom ceny Slovenskej komory architektov  „CE.ZA.AR“, nositeľom Ceny Dušana Jurkoviča (Národná cena za architektúru), ako aj nominantom Ceny Európskej únie za architektúru „Mies van der Rohe Award“. Téma urbanizmu Banskej Bystrice, vrátane významných povojnových urbanizačných konceptov, je dlhodobým predmetom jeho osobného aj profesijného záujmu. S ich tvorcami architektami, najmä Martinom Kusým (najstarším) a Emanuelom Hruškom, intenzívne osobne komunikoval už počas svojho pôsobenia v Bratislave pred mnohými desiatkami rokov. V neskoršej praxi najmä s Jozefom Chrobákom, ktorý je autorom najvýznamnejších architektonických diel podieľajúcich sa na obraze riešeného územia, vrátane viacerých konceptov jeho ďalšieho možného urbanistického dopovedania.

3. REHWALDT Landscape Architects a MOMENTURA

Ateliér krajinárskej architektúry Tilla Rehwaldta vznikol v roku 1993 v Drážďanoch. Konceptuálny prístup založený na dôkladnej analýze a interpretácii miestnych podmienok je základom každého návrhu. Vytvárajú parky, záhrady, krajinné celky i rozmanité mestské priestranstvá. Sledujú koncept návrh projektu vo všetkých jeho fázach – od prvej skice až po jednotlivé detaily pri jeho realizácii. Od roku 2017 má ateliér svoju pobočku v Prahe. Medzi významné realizácie patrí revitalizácia Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, okolie mostu Krämerbrücke v Erfurtu, ULAP Platz Berlin-Mitte či Park Gärten der Welt v Berlin-Marzan.

Momentura je mladé architektonické štúdio založené koncom roku 2015. Veľký dôraz kladie na správne pochopenie potrieb ľudí, s ktorými majú možnosť spolupracovať s cieľom vybudovať niečo nové, kultivované a šité na mieru. Snahou je kontextuálna architektúra, ktorá pridáva miestu a priestoru ďalšiu vrstvu. V ateliéri riešia zákazky od plávajúceho zázemia pre vodné vleky a technologické skúšobné centrá, cez rezidenčné objekty a rekonštrukcie, až po multifunkčné objekty. Významnými dielami, ktoré boli ocenené v architektonických súťažiach sú Pešia zóna Trutnov, Rekreačné centrum Lonkovka,  Papírenské náměstí a Lipové náměstí v Trutnově.

4. BETWEEN

Spoločnosť je progresívne a moderné architektonické štúdio, pôsobiace v oblasti komplexného plánovania, urbanizmu, architektúry a verejných priestorov. Navrhuje moderné riešenia pre rozličné typy mestského prostredia. Využíva inovatívne prístupy dizajnu založeného na komunikácii s mestami a samosprávami, investormi a komunitami. BETWEEN rozvíja vzťahy medzi mestom & architektúrou, medzi architektúrou & verejným priestorom, medzi verejným priestorom & krajinou, medzi miestom & príbehmi ľudí. Sú presvedčení, že v pozícii „medzi“ môže vznikať niečo nové, výnimočné. Navrhuje komplexné vízie a realizácie za účasti podporného interdisciplinárneho tímu.  Veria v myšlienku, že skvelé mestské prostredie zlepšuje kvalitu života v mestách. Medzi významné a ocenené diela patrí napríklad voľnočasový park „JAMA“ v Bratislave, rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne, revitalizácia mlynského náhonu Košice, úspešné súťaže: obnova Kúpeľov Sliač, Pavilón Expo Dubai v Abu Dhabi, Meziprostory Pražskej tržnice či Southbank Petržalka.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria