Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2019 Trhový poriadok príležitostného trhu StreetfoodBB

Číslo
9/2019
Schválené
30. apríla 2019
Vyhlásené
10. mája 2019
Účinnosť od
1. júna 2019