Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Číslo
4/2024
Schválené
25. júna 2024
Vyhlásené
28. júna 2024
Účinnosť od
15. júla 2024