Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 179/2007 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta

Číslo
179/2007
Schválené
26. júna 2007
Vyhlásené
31. júla 2007