Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021

Číslo
10/2021
Schválené
21. septembra 2021
Vyhlásené
23. septembra 2021
Účinnosť od
15. októbra 2021