Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6 – 04/2022

Textové prílohy

Grafické prílohy