Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5 – jún / 2020

Textové prílohy

Grafické prílohy