Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5 – 06/2020

Textové prílohy

Grafické prílohy