Život v meste

Klimatická zmena

Mesto Banská Bystrica vykonáva niektoré aktivity na zníženie produkcie a na zvýšenie pohlcovania CO2 a súčasne aktivity, ktoré zvyšujú čiastkovo adaptabilitu mesta na dopady zmeny klímy. Tento proces nie je zatiaľ systémový, založený na detailnej analýze bilancie skleníkových plynov či hodnotení zraniteľnosti územia a jednotlivých odvetví. Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo výrazným spôsobom zvýšiť svoju pripravenosť a komplexne reagovať na zmenu klímy.

Prílohy na stiahnutie