Agendy

Pridanie druhého a tretieho mena – Občan

– písomné oznámenie osoby alebo zákonných zástupcov dieťaťa alebo zaslanie žiadosti poštou s overenými podpismi – /oznámenie je uverejnené medzi tlačivami/ podané na matričnom úrade v mieste narodenia
– od 1.10.2015 možnosť požiadať príslušnú matriku o službu prostredníctvom elektronického portálu

Poznámka: V zmysle zákona o mene a priezvisku č. 300/1993, Z.z. takto doplniť 2. a 3. meno možno len raz.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

OP rodičov, prípadne oznamovateľa, rodný list oznamovateľa, prípadne maloletého dieťaťa
písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov s overeným podpisom

Správne poplatky

5,00 €